• Wydział: Wydział Artystyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne, Jednolite stacjonarne
 • Język: Polski

Malarstwo

Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku malarstwo jest wszechstronnie wykształcony w zakresie malarstwa, technologii malarstwa oraz rysunku. Zna dekoracyjne i pozłotnicze techniki malarskie oraz nowoczesne media z pogranicza malarstwa. Jest przygotowany do projektowania i realizacji intermedialnych działań artystycznych oraz do promocji sztuki w przestrzeni publicznej.

Absolwent posiada praktyczne umiejętności w dziedzinie rzeźby, ceramiki oraz fotografii. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii malarstwa, filozofii i estetyki, teorii i historii kultury, marketingu i rynku sztuki. W swojej pracy wykorzystuje znajomość psychologii twórczości. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w obszarze animacji kultury i promocji sztuki.

Absolwent kończy studia w wybranej specjalności malarskiej, w ramach której realizuje magisterski dyplom artystyczny (specjalność jest uruchamiana po II roku studiów, gdy wybierze ją 12-14 osób).

Absolwent specjalności malarstwo sztalugowe posiada zaawansowane umiejętności w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. Posiada zdolność świadomego budowania obrazu za pomocą malarskich środków ekspresji. Potrafi przedstawiać swoje koncepcje na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu w sposób realistyczny, abstrakcyjny lub dowolnie wybrany, tworząc profesjonalny przekaz artystyczny.

Absolwent specjalności media malarskie posiada szerokie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik malarskich i rysunkowych, a także witrażu. Potrafi stosować innowacyjne metody kreacji obrazu malarskiego wychodzące poza utarte schematy koncepcyjne i warsztatowe. Absolwent jest zdolny do kreowania indywidualnego przekazu artystycznego.

Absolwent specjalności eko-art wykazuje się wrażliwością na kwestie ekologiczne, potrafi pracować z naturalnymi materiałami takimi jak papier czerpany, drewno, wiklina, tkanina oraz różnego rodzaju włókna roślinne, w połączeniu z technikami malarskimi i rysunkowymi. Tworzy obiekty malarskie i rysunkowe, w tym również artystyczne formy użytkowe, będące autorską kreacją.

Absolwent kierunku malarstwo uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze studiów poświęconych sztuce.

PROFILE ZAWODOWE ABSOLWENTOW

 • artysta malarz, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej,
 • kurator wystaw
 • animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne,
 • promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku malarstwo  zna zagadnienia sztuki współczesnej, filozofii i teorii sztuki oraz psychologii twórczości.  Potrafi stosować  różnorodne naturalne materiały takie jak papier czerpany czy włókna roślinne, w połączeniu z technikami malarskimi i rysunkowymi. Jest przygotowany do projektowania i realizacji intermedialnych działań artystycznych oraz do promocji sztuki w przestrzeni publicznej.

Absolwent kończy studia w wybranej specjalności malarskiej, która obejmuje cały tok półtorarocznych studiów (specjalność jest uruchamiana przy zapisie na studia, gdy wybierze ją co najmniej 14 osób).

Absolwent specjalności malarstwo sztalugowe posiada zaawansowane umiejętności w zakresie malarstwa sztalugowego i rysunku. Posiada zdolność świadomego budowania obrazu za pomocą malarskich środków ekspresji. Potrafi  przedstawiać swoje koncepcje na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu w sposób realistyczny, abstrakcyjny lub dowolnie wybrany, tworząc profesjonalny przekaz artystyczny.

Absolwent specjalności media malarskie posiada szerokie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik malarskich i rysunkowych.  Potrafi stosować innowacyjne metody kreacji obrazu malarskiego wychodzące poza utarte schematy koncepcyjne i warsztatowe, wykorzystując media rysunkowe, fotograficzne, elektroniczne i intermedialne. Absolwent jest zdolny do kreowania indywidualnego przekazu artystycznego.

Profile zawodowe absolwentów:

 • Artysta malarz, profesjonalny twórca przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej
 • Kurator wystaw
 • Animator kultury, organizujący imprezy i wydarzenia kulturalne
 • Promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce