• Wydział: Wydział Prawa i Administracji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Prawno - Biznesowy

 Jako Absolwent tego unikalnego, interdyscyplinarnego kierunku będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach wymagających wszechstronnej wiedzy prawno-ekonomicznej.

Po tych studiach nauczysz się analizować i oceniać wzajemne interakcje między zewnętrznymi a wewnętrznymi czynnikami prawnymi, ekonomicznymi, zarządzania i finansowymi - wpływającymi na prawno-gospodarczą sytuację przedsiębiorstwa. Podsiądziesz umiejętność rozumienia tekstów prawnych i interpretowania przepisów. Jako Absolwent będziesz znać uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz posiadać umiejętność swobodnego uczestniczenia w obrocie gospodarczym o charakterze transgranicznym. Wiedza z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, ekonomiczna w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, z zarządzania i finansów – będzie Ci bardzo dobrze znana!

ostaniesz profesjonalnie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej, a także zarządzania nią. Będziesz również zdolny do pracy w przedsiębiorstwie, organizacjach i instytucjach (zwłaszcza pozarządowych), zarówno na stanowiskach operacyjnych, samodzielnych i kierowniczych oraz niesamodzielnych.
 

Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową, usługową, wytwórczą, budowlaną,
 • instytucjach finansowych; w szczególności bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych,
 • podmiotach prowadzących działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego,
 • instytucjach pozarządowych uczestniczących w działalności gospodarczej lub wspierających taką działalność w ramach działań statutowych,
 • na stanowisku związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej w administracji samorządowej czy rządowej.

Po dopełnieniu dodatkowych warunków, będziesz mógł także pełnić funkcję doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, pośrednika finansowego, konsultanta zamówień publicznych, audytora wewnętrznego czy zewnętrznego.
Kończąc naukę na kierunku prawno-biznesowym - w pełni zaspokoisz oczekiwania rynku pracy, wyrażające się w zapotrzebowaniu na osoby o interdyscyplinarnym wykształceniu, posiadające wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa, a także ekonomii, zarządzania i finansów. 

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce