• Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Psychologia

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w wielu branżach, co daje dyplomowanemu psychologowi wiele możliwości rozwojowych.

Studia psychologiczne są prowadzone jako jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Program studiów skupiony jest wokół szerokiego kształcenia obejmującego wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu poszczególnych dyscyplin psychologicznych na pierwszych latach studiów i pogłębionego kształcenia specjalistycznego, szczególnie na ostatnich dwóch latach studiów.

Wyboru specjalności dokonuje student po V semestrze (w połowie III roku studiów) spośród następujących proponowanych:

 • Psychologia kliniczna i neuropsychologia,
 • Psychologia rodziny,
 • Psychologia społeczna.
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce