• Wydział: Centrum Języka i Kultury Polskiej
 • Język: Polski

Nauka języka polskiego

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zostało utworzone w styczniu 1991 r.

Do głównych zadań Centrum należy:

 • Kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski.
 • Opracowywanie oraz wydawanie skryptów i podręczników z tego zakresu.
 • Prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską.

Do głównych form kształcenia w ramach Centrum należą:

 • Roczny kurs przygotowawczy na studia wyższe w Polsce.
 • Podyplomowe studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.
 • Filologia polska. 3-letnie stacjonarne studia licencjackie dla cudzoziemców.
 • Roczne Humanistyczne Studium Podyplomowe dla Cudzoziemców.
 • Roczny kurs języka polskiego.
 • Kursy letnie.
 • Intensywne kursy języka polskiego.

W miesiącach wakacyjnych organizowane są w ramach tzw. Lat Polonijnych specjalistyczne kursy dla Polonii i cudzoziemców, w czasie których uczestnicy mają możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego oraz poznania
polskiej kultury, literatury, historii. Oprócz zajęć dydaktycznych, programy kursów obejmują zwiedzanie najpiękniejszych zabytków Lublina i okolic oraz wycieczki do innych miast Polski, a także spotkania ze znanymi osobistościami życia kulturalnego i wiele innych atrakcji. Uczestnicy kursów mieszkają i odbywają zajęcia na terenie miasteczka uniwersyteckiego. W siedzibie Centrum znajdują się sale wykładowe, sala komputerowa, nowocześnie wyposażona aula, biblioteka i czytelnia.

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin

tel. +48 81 533 27 86
fax +48 81 537 56 15
cbybavn@cbpmgn.hzpf.yhoyva.cy

Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 18.15
wtorek - piątek 8.00 - 18.15

http://www.cjkp.umcs.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce