• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Technologie Cyfrowe w animacji Kultury

Technologie cyfrowe w animacji kultury to w Polsce nowatorski kierunek studiów. Pozwala na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.
Studia mają charakter praktyczny, kończą się uzyskaniem stopnia licencjata w zakresie Technologii cyfrowych w animacji kultury, istnieje możliwość kontynuacji nauki na dwuletnich studiach magisterskich. Kadra składa się z wybitnych praktyków: pracowników telewizji polskiej, Fundacji Nowoczesna Polska, Academia Electronica, UCZNiKO,Teatru NN, reżyserów, informatyków, specjalistów od gier komputerowych, a także teoretyków specjalizujących się w tematyce nowomedialnej i cyberkulturowej

Kończąc Technologie cyfrowe w animacji kultury absolwent będzie posiadał:

 • Podstawy tworzenia multimediów,
 • Podstawy tworzenia stron internetowych i administrowania nimi,
 • Podstawy tworzenia cyfrowych, multimedialnych opowieści i tekstów dla portali internetowych,
 • Podstawy zdobywania i przetwarzania informacji za pomocą cyfrowych narzędzi,
 • Wizualizować treści i diagnozować trendy kulturowe,
 • Promować wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów
 • Wiedzę w zakresie funkcjonowania kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkulturydjąć pracę:
 • Na portalach specjalizujących się w problematyce kulturalnej,
 • Social mediach
 • Agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
 • Nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury,
 • Firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym,
 • Wydawnictwach i mass mediach

Więcej: na stronie internetowej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce