• Wydział: Wydział Humanistyczny
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Turystyka historyczna

Dokonujące się w ostatnich dekadach przemiany charakteru turystyki, polegające na odchodzeniu od jej wizji ograniczonej do rekreacji i wypoczynku (na ogół ich biernych form), promują nowy obraz konsumenta tej gałęzi gospodarki. Jawi się on jako homo viator (wędrownik, podróżnik) złakniony wiedzy, pragnący poszerzać swe horyzonty myślowe i poznawać otaczający go świat nie tylko z perspektywy słonecznej plaży. Za tymi zmianami musi postępować reforma systemu kształcenia kadr biznesu turystycznego, w którym istotną rolę powinni odgrywać historycy bezsprzecznie dysponujący szeroką, interdyscyplinarną i wieloaspektową wiedzą. Jej humanistyczna warstwa w połączeniu z praktyczną wiedzą dotyczącą mechanizmów, reguł i trendów obecnych w funkcjonowaniu nowoczesnej turystyki wykreuje równie nowoczesne kadry gotowe do pracy w złożonym biznesie turystycznym.

Turystyka historyczna w kształceniu akademickim stanowi naturalne uzupełnienie szerokiej oferty edukacyjnej szkół wyższych w zakresie turystyki. Warto jednak podkreślić wyjątkowość tego kierunku. Cechą charakterystyczną lubelskiego programu studiów w zakresie turystyki historycznej jest wprzęgnięcie doń przedmiotów wymaganych na państwowych egzaminach na pilotów i przewodników (najlepiej, jeśli o historii rzetelnie opowiadać będą historycy…) oraz przydatnych w praktyce funkcjonowania tzw. touroperatorów. W efekcie na rynku pracy pojawią się osoby o niemal uniwersalnym przygotowaniu właściwym charakterowi pracy w branży turystycznej. Absolwent studiów I stopnia w zakresie turystyki historycznej uzyskuje wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, zwłaszcza kultury, sztuki, dziejów oraz współczesnych trendów rozwoju turystyki. W trakcie zajęć składa też egzamin na wychowawcę, opiekuna zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży (lub kierownika zorganizowanych form turystyki). Poza tytułem licencjata absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek (za darmo!), które uprawnia do złożenia egzaminu zawodowego w Urzędzie Marszałkowskim.

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • Historia stosowana - historie performatywne
 • Lublinistyka – studia przewodnickie

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • instytucjach krajoznawczo-turystycznych,
 • instytucjach samorządowych,
 • fundacjach,
 • muzeach,
 • mediach,
 • innych obszarach kreowania kultury historycznej.

Ukończenie studiów z zakresu Turystyki historycznej umożliwi Ci otrzymanie certyfikatu uprawniającego do oprowadzania turystów po Lublinie i okolicach, wydawanego przez Instytut Historii i jedną z lubelskich organizacji turystycznych. Jako absolwent uzyskasz także możliwość zatrudnienia w charakterze przewodnika, pilota wycieczek czy organizatora widowisk historycznych, jako atrakcji turystycznych.

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
Biuro Rekrutacji:
pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
(obok Księgarni Uniwersyteckiej)
tel. +48 81 537 58 80
skype: rekrutacja-ua
(kontakt również w jęz. ukraińskim, rosyjskim i angielskim)
 
International Student Office:
(w sprawach dot. rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim)
Daniel Górecki
phone: +48 81 537 29 26
(kontakt również w jęz. angielskim i rosyjskim)
Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców:
ul. Weteranów 18
20-038 Lublin
tel. +48 81 533 27 86

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce