Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uczelnią publiczną utworzoną mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku. Realizuje zadania naukowo-badawcze, kształci studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej  na bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada w swej strukturze 4 wydziały: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydział Nauk o Zdrowiu. Obecnie na Uniwersytecie studiuje około 7 tysięcy osób. Ponad tysiąc z nich to studenci zagraniczni pochodzący aż z 53 krajów świata.

Uczelnia oferuje 15 kierunków studiów: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne.

Kształcenie w Uniwersytecie odbywa się na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe w specjalnościach medycznych i dziedzinach pokrewnych, kursy specjalistyczne i szkolenia.

Sprawdź kierunki studiów.

Informacje dla  Studentów Anglojęzycznych
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin, Poland
http://www.umlub.pl/

Godziny otwarcia:
8.00 – 15.00 (Pon-Pt)

Informacje dla Studentów Anglojęzycznych
Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
Biuro Obsługi Studentów Anglojęzycznych

ul. W. Chodźki 19 (TBV)
20-093 Lublin
Telefon: +48 81448 6310
Fax: +48 81448 6311
www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,24.html

Profil Uczelni na Facebooku:
https://www.facebook.com/UMLub24


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

  •  
  •  
  •  
  •  

Wyniki wyszukiwania

  • Analityka medyczna
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  • Biomedycyna
    Uniwersytet Medyczny
    II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Dietetyka
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Elektroradiologia
    Uniwersytet Medyczny
    II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Farmacja
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  • Fizjoterapia
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Higiena stomatologiczna
    Uniwersytet Medyczny
    I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
  • Kosmetologia
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
  • Lekarski
    Uniwersytet Medyczny
    I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
  • Lekarsko-dentystyczny
    Uniwersytet Medyczny
    I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
  • Pielęgniarstwo
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Położnictwo
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Ratownictwo medyczne
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Techniki dentystyczne
    Uniwersytet Medyczny
    I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
  • Zdrowie publiczne
    Uniwersytet Medyczny
    Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  •  
  •  
  •  

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

  •  
  •  
  •  
  •  

Wyniki wyszukiwania

  • Lekarski
    Uniwersytet Medyczny
    II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Lekarsko-dentystyczny
    Uniwersytet Medyczny
    I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce