Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uczelnią publiczną utworzoną mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 roku. Realizuje zadania naukowo-badawcze, kształci studentów i doktorantów w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu oraz uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej  na bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie posiada w swej strukturze 4 wydziały: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydział Nauk o Zdrowiu. Obecnie na Uniwersytecie studiuje około 7 tysięcy osób. Ponad tysiąc z nich to studenci zagraniczni pochodzący aż z 53 krajów świata.

Uczelnia oferuje 15 kierunków studiów: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, zdrowie publiczne.

Kształcenie w Uniwersytecie odbywa się na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe w specjalnościach medycznych i dziedzinach pokrewnych, kursy specjalistyczne i szkolenia.

Sprawdź kierunki studiów.

Informacje dla  Studentów Anglojęzycznych
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin, Poland
http://www.umlub.pl/

Godziny otwarcia:
8.00 – 15.00 (Pon-Pt)

Informacje dla Studentów Anglojęzycznych
Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
Biuro Obsługi Studentów Anglojęzycznych

ul. W. Chodźki 19 (TBV)
20-093 Lublin
Telefon: +48 81448 6310
Fax: +48 81448 6311
www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,24.html

Profil Uczelni na Facebooku:
https://www.facebook.com/UMLub24


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Analityka medyczna
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Biomedycyna
  Uniwersytet Medyczny
  II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dietetyka
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Elektroradiologia
  Uniwersytet Medyczny
  II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Farmacja
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Fizjoterapia
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Higiena stomatologiczna
  Uniwersytet Medyczny
  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Kosmetologia
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 • Lekarski
  Uniwersytet Medyczny
  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Lekarsko-dentystyczny
  Uniwersytet Medyczny
  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Pielęgniarstwo
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Położnictwo
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Ratownictwo medyczne
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Techniki dentystyczne
  Uniwersytet Medyczny
  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Zdrowie publiczne
  Uniwersytet Medyczny
  Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Lekarski
  Uniwersytet Medyczny
  II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Lekarsko-dentystyczny
  Uniwersytet Medyczny
  I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce