• Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Angielski

Lekarsko-dentystyczny

Lekarz stomatologii dba o zęby, dziąsła i obszar w pobliżu ujścia jamy ustnej. Dentyści muszą odbyć wiele lat nauki przed uzyskaniem licencji, aby rozpocząć praktykę. Niektórzy dentyści wybierają specjalizację w określonej dziedzinie, tj. stomatologia dziecięca.
Dentysta jest profesjonalistą, który specjalizuje się w chorobach obejmujących jamę ustną człowieka, obszar szczękowo-twarzowy oraz innych sąsiadujących obszarach. Ocenia on stan jamy ustnej i / lub jej okolic i robi diagnozę i zaleca zabiegi w celach profilaktycznych i / lub leczniczych.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku lekarsko-denstystycznym uzyskują tytuł lekarza dentysty.
Posiadają podstawowa wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Po ukończeniu studiów absolwenci przygotowani są do:

 • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej;
 • planowania, wdrożenia i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej;
 • postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach i respektującego zasady humanitaryzmu;
 • prowadzenia badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz upowszechnianie ich wyników;
 • nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu;
 • kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie nauk medycznych.

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
E-mail: 1jlqmyrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 6000

Strona internetowa Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,25.html

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
ul. W. Chodźki 19 (TBV)
20-093 Lublin
E-mail: 2qmvrx.yrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6300

Strona internetowa Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,23.html


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce