• Wydział: II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Elektroradiologia

To kierunek studiów dla osób zainteresowanych nowoczesną technologią wykorzystywaną w medycynie.
Praca polega na wykonywaniu procedur diagnostycznych i leczniczych z użyciem nowoczesnej, wysokozaawansowanej aparatury medycznej:

 • wielorzędowy tomograf komputerowy,
 • rezonans magnetyczny w tym wysokopolowy,
 • angiograf subrtakcyjny,
 • PET, PET-CT,
 • sprzęt do radioterapii itp.

Praca elektroradiologa polega na sprawowaniu kontroli i obsługi aparatury elektromedycznej, wykonywaniu określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej m.in. wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, wywoływaniu ich i przygotowaniu do oceny przez lekarza.

Absolwenci elektroradiologii zdobędą kwalifikacje w zakresie obsługi diagnostycznej nowoczesnej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej (m.in. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii, elektrokardiografii, elektroencefalografii) dające możliwość podjęcia pracy w jednostkach ochrony zdrowia zarówno sektora publicznego (ZOZ-y) i niepublicznego (NZOZ-y).

Absolwenci studiów kierunku elektroradiologia są doskonale przygotowani do podjęcia zatrudnienia w zakładach:

 • radiologii,
 • radioterapii,
 • kardiologii inwazyjnej,
 • chirurgii wewnątrznaczyniowej,
 • medycyny nuklearnej,

a także w pracowniach: EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej.

Elektroradiolog obsługuje aparaturę medyczną w zakresie:

 • radiologii,
 • radioterapii,
 • elektrokardiografii (EKG),
 • elektroencefalografii  (EEG),
 • tomografii komputerowej (TK),
 • rezonansu magnetycznego (NMR),
 • audiometrii (pomiaru słuchu).

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
ul. W. Chodźki 19 (TBV)
20-093 Lublin
E-mail: 2qmvrx.yrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6300

Strona internetowa Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,23.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
               +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce