• Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Higiena stomatologiczna

Studia przygotowują do pracy w charakterze higienisty stomatologicznego zajmującego się profilaktyką stomatologiczną i wykonywaniem samodzielnie lub pod nadzorem i na zlecenie lekarza zabiegów profilaktyczno-leczniczych.

Realizowany w trakcie studiów program nauczania obejmuje szkolenie z zakresu podstawowych teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, nauk społecznych oraz zawodowego nauczania stomatologicznych przedmiotów kierunkowych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy zawodowej w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności, placówkach związanych z profilaktyką zdrowotną i pomocą przedlekarską w przedszkolach i szkołach, w celu organizowania i prowadzenia stomatologicznej działalności profilaktyczno-leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z najnowszymi standardami.

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
E-mail: 1jlqmyrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6000

Strona internetowa Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,25.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
                +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce