• Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Lekarski

Absolwenci kierunku lekarskiego powinni posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności, w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Przyszli lekarze powinni posiadać umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
 • Poza tym absolwenci kierunku lekarskiego powinni opanować umiejętności: współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami służby zdrowia.

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
E-mail: 1jlqmyrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 6000

Strona internetowa Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,25.html

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
ul. W. Chodźki 19 (TBV)
20-093 Lublin
E-mail: 2qmvrx.yrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6300

Strona internetowa Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,23.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
               +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce