• Wydział: II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne
 • Język: Angielski

Lekarski

Lekarz to z jednej strony doskonały znawca ludzkiego ciała, mający całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, a z drugiej praktyk posiadający umiejętności leczenia chorób i zapobiegania im.

Jaki ogrom wiedzy i doświadczenia stoi za każdym, wydawać by się mogło prostym „wypisaniem recepty”, wie tylko ten, kto sam tą wiedzę posiadł. Poznawanie tajników sztuki medycznej jest niesamowicie ciekawą drogą, trwającą całe życie, stale przynoszącą nowe doświadczenia. Pierwszy etap tej drogi trwa 6 lat, odbywa się w murach uczelni medycznej i kończy uzyskaniem tytułu lekarza. Student kierunku lekarskiego od początku zgłębia wiedzę dotyczącą prawidłowej budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, poznając zarówno jego obraz makroskopowy, mikroskopowy jak i  procesy w nim zachodzące. Ten okres edukacji ma na celu gruntowne przygotowanie do wejścia w nauczanie przedmiotów klinicznych, przekazujących wiedzę o chorobach, ich leczeniu i zapobieganiu. Absolwent kierunku lekarskiego jest doskonale przygotowany teoretycznie i praktycznie do wejścia w kolejne etapy poznawania różnych dziedzin medycyny w ramach szczegółowych specjalizacji. W trakcie studiów każdy ma możliwość rozwinięcia swoich własnych zainteresowań naukowych poprzez działalność w kołach naukowych oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Studia na kierunku lekarskim to także możliwość doskonalenia umiejętności klinicznych poprzez staże wakacyjne w placówkach służby zdrowia. Studia na kierunku lekarskim to w końcu możliwość poznania wielu wspaniałych osób, a zawarte przyjaźnie trwają wiele lat, a może i całe życie…
 

Absolwent kierunku lekarskiego

 1. posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędną do wykonywania zawodu lekarza,
 2. potrafi skutecznie przeciwdziałać stanom zagrożenia życia oraz udzielać pierwszej pomocy,
 3. posiada umiejętność myślenia syntetycznego oraz  szybkiego podejmowania decyzji,
 4. posiada umiejętność współpracy z ludźmi oraz jest zdolny do zarządzania placówkami służby zdrowia,
 5. może ubiegać się o pracę w szpitalach, przychodniach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 6. ma możliwość pracy w instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach wyższych jako pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny.

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
E-mail: 1jlqmyrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 6000

Strona internetowa Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,25.html

Dziekanat II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
ul. W. Chodźki 19 (TBV)
20-093 Lublin
E-mail: 2qmvrx.yrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6300

Strona internetowa Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,23.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
               +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce