• Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo określa się jako sztukę działania (profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarskie i celna diagnoza pielęgniarska, skuteczne prowadzenie procesu pielęgnowania podopiecznego), ale pielęgniarstwo to również nauka z zakresu teorii i praktyki opieki nad chorym.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • Ze względu na podmiot pracy, którym jest pacjent, niezbędną cechą jest umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 • Niezbędne cechy do uprawiania zawodu pielęgniarki to: opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy dobroć i empatia, a także bezstronność, spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia.

Absolwent może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:

 • szpitalach
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 • placówkach nauczania i wychowania
 • ośrodkach służby medycyny
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego
 • sanatoriach
 • administracji państwowej i samorządowej
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. S. Staszica 4 (Collegium Maximum)
20-081 Lublin
E-mail: jlqm.cvry@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6700

Strona internetowa Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,37.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
                +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce