• Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne jest dziedziną obejmującą wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych. medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Ratownika medycznego musi cechować odwaga. Musi być cały czas gotowy do podjęcia walki o ludzkie zdrowie i życie.
 • Niezbędne w tym zawodzie są: umiejętność współdziałania z partnerami, postępowania z ludźmi, działania w stresie oraz szybkość działania.

Absolwent ratownictwa medycznego jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego
 • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych.

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. S. Staszica 4 (Collegium Maximum)
20-081 Lublin
E-mail: jlqm.cvry@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6700

Strona internetowa Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,37.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
                +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce