• Wydział: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne to kierunek łączący w sobie wiedzę z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Najważniejszymi cechami niezbędnymi w tym zawodzie są:. odpowiedni wzrok, zdolność rozróżniania barw, koordynacja wzrokowo-ruchowa i zręczność manualna. Umiejętności te są niezbędne przy wykonywaniu przez technika dentystycznego protezy stałych, ruchomych i nietypowych oraz aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza.
 • Nie można także zapomnieć o zdolności koncentracji uwagi przy wykonywaniu protez lub aparatów ortodontycznych, uzdolnieniach technicznych i dobrej pamięci.

Absolwent technik dentystycznych powinien być przygotowany do:

 • pracy w zakładach opieki zdrowotnej
 • prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej

Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
Al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
20-059 Lublin
E-mail: 1jlqmyrx@hzyho.cy
Telefon: +48 81448 6000

Strona internetowa Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym
http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,25.html

Dział Jakości Kształcenia – Biuro Rekrutacji
Al. Racławickie 1
20-059 Lublin
E-mail: erxehgnpwn@hzyho.cy
Telefon: +48 81 448 5073
                +48 81 448 5070


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce