Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią o profilu przyrodniczo-technicznym, znaczących naukowych osiągnięciach i wysokim prestiżu w środowisku.  Jego tradycja sięga 1944 roku.
Kształci studentów w ramach 7 wydziałów, 28 kierunków (studia I i II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne) i kilkudziesięciu specjalności. Prowadzi również studia III stopnia (doktoranckie), podyplomowe oraz kursy dokształcające.

Wysoki poziom i życzliwość kadry naukowej, znakomicie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria oraz nowoczesne metody nauczania dają  gwarancję zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawdzanie wiedzy w praktyce. Organizowane są  obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe. Studenci mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania).

Budynki uniwersyteckie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy). Studenci mają doskonałe warunki do rozwijania pasji sportowych m.in. w nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym (basenem, ścianką wspinaczkową, siłownią, salą aerobową, salą sportów walki i wiele innych). Aktywnie działają różne organizacje studenckie i koła naukowe.

Pobierz informator z ofertą edukacyjną

Sprawdź kierunki studiów.

Studia w języku polskim dla cudzoziemców – kontakt:
Dział Organizacji Studiów
Tel. +48 81 445 66 45,
+48 81 445 68 85  
erxehgnpwn@hc.yhoyva.cy

Osoba kontaktowa dla studentów zagranicznych programu Erasmus:
Kinga Słomińska
koordynator uczelniany
Tel.: +48 81 445 65 80  
xvatn.fybzvafxn@hc.yhoyva.cy

Biuro Wymiany Międzynarodowej
ul. Akademicka 15 Pokój 112,
AGRO II
20-950 Lublin
http://www.erasmus.up.lublin.pl
Godziny otwarcia:
8:00-15:00 (UTC+2:00)
Tel.: +48 81/ 445 65 80
Fax.: +48 81/ 445 65 80
renfzhf@hc.yhoyva.cy

Strona Uniwersytetu:

http://www.up.lublin.pl/

www.facebook.com/up.lublin

Zobacz mapę budynków uniwersyteckich


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce