• Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Gastronomia i sztuka kulinarna

Gastronomia i sztuka kulinarna to kierunek umożliwiający zdobycie specjalistycznej wiedzy  i umiejętności z zakresu sztuki przygotowywania  i serwowania potraw oraz projektowania i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność gastronomiczną.  Treści kształcenia zawarte w programach nauczania dotyczą zarówno tradycyjnych aspektów procesu świadczenia usług gastronomicznych, jak również innowacyjnego podejścia do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się potrzeb konsumentów.

Przykładowe przedmioty w trakcie studiów:

Historia gastronomii,  gastronomia w sztuce,  sztuka kulinarna i kuchnie świata, catering i organizacja eventów, podstawy hotelarstwa, estetyka i sztuka dekorowania  w gastronomii, technologie informacyjne w gastronomii, przedsiębiorczość  i zarządzanie  w gastronomii,  turystyka kulinarna,  savoir vivre  i protokół dyplomatyczny.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent kierunku Gastronomia i Sztuka Kulinarna  to specjalista posiadający wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w obiektach gastronomicznych i gastronomiczno - hotelarskich na każdym szczeblu ich organizacji, jak również w firmach projektujących wyposażenie obiektów gastronomicznych i specjalizujących się  w sprzedaży aparatury i wyposażenia dla tych obiektów. Uzyskana wiedza umożliwia również prowadzenie własnej działalności w branży HoReCa.

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w placówkach branży HoReCa, tj. w restauracjach, barach, punktach gastronomicznych w placówkach handlowych, hotelowych, stołówkach oraz w zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny itp.

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                              
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa w ramach programu  Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • szereg kół naukowych i organizacyjnych

Dziekanat:
ul. Skromna 8, p. 17
20-704 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 wtorek-piątek

Kierownik dziekanatu:
dr inż. Urszula Bojarska-Wojciszko
tel.  +48 81 462 33 88
fax  +48 81 462 33 76
qmvrxnang.amo@hc.yhoyva.cy

http://www.foodscience.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce