• Wydział: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Skrót BHP, oznacza bezpieczeństwo higieny pracy. Jest to identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Studia inżynierskie przygotowują do pracy w służbach BHP. Absolwenci tego kierunku:

 • posiadają wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i bezpieczeństwa,
 • posiadają wiedzę z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa pracy w Polsce i Unii Europejskiej,
 • potrafią rozwiązywać problemy organizacyjne i prawne w szeroko pojętej dziedzinie ochrony pracy,
 • potrafią budować odpowiednią kulturę organizacyjną firmy, przyczyniając się w tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, jak też bezpieczeństwa publicznego i społecznego,
 • posiadają umiejętności do organizowania warunków pracy gwarantujących bezpieczeństwo, rozpoznawania zagrożeń i przeciwdziałania im,
 • posiadają zdolność kierowania zespołami w sytuacjach zagrożenia oraz wdrażania systemów bezpieczeństwa pracy.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, urzędach, w tym urzędach administracji publicznej na takich stanowiskach, jak: menedżerowie służby bhp, inspektorzy i specjaliści, stanowiska kierownicze wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem, szkoleniowcy.

Dziekanat:
ul Akademicka 13, p. 353 do 356
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Urszula Polak
tel./fax: +48 81 445 66 11
qmvrxnang.oum@hc.yhoyva.cy

http://www.biologia.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce