• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Bioinżynieria

Bioinżynieria to kierunek łączący nauki przyrodnicze i techniczne. Zajmuje się pogłębianiem wiedzy i propagowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie modelowania organizmów i  środowiska w celu zapewnienia zdrowia ludzkiego i promowania zrównoważonego rozwoju. Studia na kierunku bioinżynieria pozwalają na zrozumienie złożonych systemów żywych  i właściwe ich modelowanie (z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii), a następnie wykorzystanie tych organizmów i procesów dla potrzeb człowieka, gospodarki i środowiska.

Jak mówi prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dziekan Wydziału Agrobioinzynierii i jeden z twórców kierunku: „Należy podkreślić, że tak sprofilowana bioinżynieria będzie pierwszym unikalnym kierunkiem realizowanym w Polsce. Studia z podobnego zakresu są prowadzone w Uniwersytetach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Japonii. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą naukowo-badawczą oraz laboratoriami i pracowniami, niezbędnymi do zapewnienia realizacji procesu kształcenia na wysokim poziomie.”  Zwracając uwagę na trendy na rynku pracy, prof. Krzysztof Kowalczyk dodaje: „Umiejętne połączenie wiedzy technicznej, biologicznej z technikami molekularnymi będzie w niedalekiej przyszłości główną siła napędzającą właściwy rozwój gospodarczy z zachowaniem równowagi środowiska.”

Absolwent zdobędzie wiedzę niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów dotyczących modelowania organizmów i procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym oraz w warunkach środowiska przyrodniczego. Przygotowany będzie do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a także w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Może podjąć pracę w przemyśle, instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach samorządowych zwłaszcza powiązanych z projektowaniem i kontrolą zakładów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne w zakresie modelowania i ochrony środowiska.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Wydział Agrobioinżynierii
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin 
tel. +48 81 445 69 46 
Dział Organizacji Studiów:
tel. +48 81 445 66 45
tel. +48 81 445 68 85

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce