• Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Dietetyka

Dietetyka jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi i biochemicznymi oraz technologii gastronomicznych.

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu zasad żywienia człowieka, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny i kontroli wartości odżywczej i jakości zdrowotnej żywności, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, planowania racjonalnego żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Pozna podstawy marketingu, prawa żywnościowego oraz prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia.

Kształcimy praktycznie!

Dietetyka  jako dziedzina nauki integruje wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi i biochemicznymi oraz technologii gastronomicznych. W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe  w szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, pensjonatach, hotelach, szkołach itp.

Przykłady przedmiotów: anatomia człowieka,  psychologia, bezpieczeństwo  i ergonomia,  organizacja pracy,  biochemia ogólna i żywności,  fizjologia człowieka,  kwalifikowana pierwsza pomoc, podstawy żywienia człowieka

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • poradniach dietetycznych;
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych   placówek  zbiorowego żywienia (catering);
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach sportowych i innych.

Może także współpracować z:  firmami produkującymi dietetyczne środki spożywcze,  żywność specjalnego przeznaczenia;  lekarzami przy profilaktyce i leczeniu schorzeń poprzez  odpowiednie postępowanie dietetyczne.

Stawiamy na praktykę!

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                              
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa w ramach programu  Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać  zainteresowania 

Dziekanat:
ul. Skromna 8, p. 17
20-704 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 wtorek-piątek

Kierownik dziekanatu:
dr inż. Urszula Bojarska-Wojciszko
tel.  +48 81 462 33 88
fax  +48 81 462 33 76
qmvrxnang.amo@hc.yhoyva.cy

http://www.foodscience.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce