• Wydział: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Doradztwo w obszarach wiejskich

Procesy transformacyjne obszarów wiejskich oraz perspektywa finansowa związana z najnowszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE uzasadniaj potrzebę kształcenia specjalistów z tego zakresu. Celem kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach Unii Europejskiej. 

Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określające minimalny zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów dobrej kultury rolnej, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz innej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich zwłaszcza  innowacyjnej.

Przykłady przedmiotów w programie studiów:

W programie studiów proces kształcenia ukierunkowany jest na wiedzę aplikacyjną, przydatną w zawodzie doradcy, a przykładem mogą być następujące wybrane przedmioty:

 • Dobra praktyka rolnicza
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Rachunkowość rolnicza
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Zasady i techniki pracy doradcy

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

W trakcie nauki studenci będą mieli możliwość:

 • uczestniczyć w zajęciach terenowych i ćwiczeniach  o charakterze praktycznym
 • odbywać praktyki zawodowe w kraju i zagranicą
 • samodzielnie prowadzić badania podczas przygotowania prac magisterskich
 • uzyskiwać wsparcie Biura Karier Studenckich
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych
 • doskonalić znajomość języka obcego

Dziekanat:
ul Akademicka 13, p. 353 do 356
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Urszula Polak
tel./fax: +48 81 445 66 11
qmvrxnang.oum@hc.yhoyva.cy

http://www.biologia.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce