• Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia to kierunek, w ramach którego przekazywana jest wiedza z zakresu wyznaczania położenia obiektów w przestrzeni, przedstawiania ich na mapie, a także badania i pomiarów deformacji Ziemi.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • W związku z tym, że geodeta wykonuje najczęściej swoją pracę w terenie, niezbędny jest dobry stan zdrowia, sprawność fizyczna i dobry wzrok.
 • Przyszły student tego kierunku powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności techniczne i matematyczne.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • geodezja rolna i wycena nieruchomości

Geodeta znajduje zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się budownictwem,
 • firmach geodezyjnych,
 • górnictwie,
 • przedsiębiorstwach poszukujących złoża surowców,
 • administracji samorządowej i państwowej,
 • wydawnictwach kartograficznych.

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p. 368
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Marianna Michałek
tel.   +48 81 445 68 06
fax.  +48 81 445 65 12 
qmvrxnang.jvc@hc.yhoyva.cy

http://www.wip.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce