• Wydział: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Hipologia i jeździectwo

Hipologia i Jeździectwo jest to pierwszy tego rodzaju kierunek w Polsce. Hipologia są to wszystkie nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, która została utworzona w Lublinie jako pierwsza w Polsce.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Hippicznym Uniwersytetu na  koniach sportowych należących do Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, a także kucach felińskich, których hodowla wywodzi się z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto część zajęć jest realizowana  jako wyjazdy terenowe do stadnin, na tory wyścigowe oraz do ciekawych ośrodków utrzymujących konie. Prace magisterskie wykonywane na Specjalności zdobywają wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Studenci Specjalności realizują swoją pasję badawczą w ramach Sekcji Hipologicznej Koła Naukowego Studentów. W ramach tej działalności zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych sejmikach kół naukowych. Działa również Sekcja Jeździecka trenująca dwa razy w tygodniu i startująca na koniach Katedry, w zawodach w Okręgu Lubelskim. Cyklicznie na Uczelni odbywa się kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków. Corocznie studenci Wydziału organizują Mistrzostwa Akademickie Województwa Lubelskiego. Studenci i absolwenci Specjalności zdobywają wiele medali na swoich koniach w Akademickich Mistrzostwach Polski (ujeżdżenie, skoki).

Perspektywy zawodowe:
Studia pierwszego stopnia dają absolwentom kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni. Ponadto dają możliwość zatrudnienia w ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów, ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, związkach hodowców koni, instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów, gospodarstwa rolne, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego.

Studia drugiego stopnia dają absolwentom poszerzone kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni. Absolwenci drugiego stopnia studiów mogą być zatrudnieni w podobnych jednostkach, jak absolwenci pierwszego stopnia,
a ponadto - ze względu na zaliczenie specjalistycznych przedmiotów - w ośrodkach hodowli  zachowawczej i przedsiębiorstwach agroturystycznych.

Dziekanat:
ul Akademicka 13, p. 353 do 356
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Urszula Polak
tel./fax: +48 81 445 66 11
qmvrxnang.oum@hc.yhoyva.cy

http://www.biologia.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce