• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Leśnictwo

Leśnictwo jest dziedziną zajmującą zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów. Studia te przeznaczone są dla osób interesujących się biologią i geografią.

Są to studia pierwszego stopnia 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 4-letnie niestacjonarne inżynierskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka, wiedza o społeczeństwie.

Studia na kierunku Leśnictwo mają na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne absolwentów do zapewnienia wielostronnej funkcji lasu z zakresu: - gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • gospodarka leśna;
 • ochrona zasobów leśnych i środowiska;
 • gospodarka łowiecka.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • U przyszłych leśników ważna jest dobra pamięć i wyobraźnia przestrzenna tzn. umiejętność wyobrażenia sobie lasu jako układu przestrzennego.
 • Inżynier leśnictwa powinien ponadto cechować się różnymi umiejętnościami. Z jednej strony musi umieć współpracować i działać w grupie innych specjalistów lub podwładnych, z drugiej - radzić sobie samodzielnie, szczególnie podczas podejmowania ważnych decyzji w naglących okolicznościach, takich jak katastrofy leśne.

Absolwenci leśnictwa mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach państwowego gospodarstwa leśnego,
 • jednostkach naukowych i badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej jako specjalista ds. nadzoru gospodarką leśną.

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p.372
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Gośniak
tel./fax: +48 81 445 60 31

qmvrxnang.ntovbvam@hc.yhoyva.cy

http://www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce