• Wydział: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Ochrona środowiska

Mianem ochrony środowiska określamy działania mające na celu zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów środowiska. Ochrona środowiska uwzględnia także wytwory pracy i kultury ludzkiej, np. ochronę zabytków przed wpływami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • kandydat na studia z zakresu ochrony środowiska powinien wykazywać szczególne zamiłowanie do przyrody oraz zainteresowanie naukami przyrodniczymi.
 • na kierunku ochrona środowiska prowadzone są zajęcia za zakresu biologii, geografii, ale i geologii, chemii, fizyki, matematyki, a także nauk prawniczych.

Przedmioty nauczania realizowane na ochronie środowiska:

 • chemia analityczna i środowiskowa,
 • hydrologia i hydrogeologia,
 • biologia komórki i organizmu,
 • ekologia,
 • podstawy biochemii,
 • rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami,
 • zagrożenia i ochrona środowiska abiotycznego,
 • zagrożenia i ochrona przyrody ożywionej,
 • ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • ochrona zasobów faunistycznych
 • zagrożenia środowiskowe
 • proekologiczne systemy produkcji żywności. 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • ochrona ekosystemów wodnych i torfowiskowych
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • ochrona zasobów faunistycznych
 • zagrożenia środowiskowe
 • proekologiczne systemy produkcji żywności. 

Absolwenci ochrony środowiska mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach i instytucjach zajmujących się monitorowaniem i zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego,
 • instytucjach badawczych,
 • laboratoriach,
 • stacjach badania środowiska,
 • organizacjach ekologicznych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych.

Dziekanat:
ul Akademicka 13, p. 353 do 356
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Urszula Polak
tel./fax: +48 81 445 66 11
qmvrxnang.oum@hc.yhoyva.cy

studia stacjonarne I stopnia:
mgr inż. Agata Niemiec
tel. +48 81 445 60 94
ntngn.avrzvrp@hc.yhoyva.cy

studia stacjonarne II stopnia:
mgr Kazimiera Blaim
tel. +48 81 445 65 81
xnmvzvren.oynvz@hc.yhoyva.cy

http://www.biologia.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce