• Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo to wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, czyli architekturze krajobrazu, zwykle charakteryzujący się dużym nakładem środków produkcji, energii, budynków, kosztów.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • Na kierunku ogrodnictwo kształci się specjalistów o szerokim profilu zawodowym, zapewniając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólno przyrodniczej i fachowej.
 • W programach nauczania duży nacisk położony jest na proekologiczne technologie uprawy, ochronę środowiska oraz zagadnienia marketingu i ekonomiki ogrodnictwa. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie waloryzacji, projektowania i pielęgnacji ogrodów, parków oraz innych terenów zieleni gwarantuje znalezienie pracy po ukończeniu tego kierunku studiów.

Absolwent ogrodnictwa jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym. Może podjąć pracę  w administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej może również pracować w szkolnictwie.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • produkcja ogrodnicza
 • tereny zieleni i dekoracje roślinne
 • ochrona roślin i środowiska przyrodniczego
 • zarządzanie w ogrodnictwie
 • ekoturystyka

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • produkcja ogrodnicza
 • tereny zieleni i dekoracje roślinne

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • produkcja ogrodnicza i zielarska
 • tereny zieleni i dekoracje roślinne
 • zarządzanie w ogrodnictwie
 • aerobiologia stosowana
 • analityka i diagnostyka w ogrodnictwie
 • doradztwo ogrodnicze

Studia drugiego stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • produkcja ogrodnicza
 • tereny zieleni i dekoracje roślinne
 • doradztwo ogrodnicze

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p. 454
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Anna Szczepanowska
tel./fax: +48 81 445 68 67
qmvrxnang.btebqavpml@hc.yhoyva.cy

http://www.ogrodniczy.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce