• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Rolnictwo

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mająca na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Składa się z dwóch działów produkcji: roślinnej i zwierzęcej. Osoba, która chce podjąć studia na kierunku rolnictwo powinna wykazywać zainteresowania z zakresu przedmiotów biologicznych, ekonomicznych, jaki i technicznych.

Absolwent tej specjalności uzyskuje poszerzoną wiedzę przyrodniczą głownie z zakresu produkcji roślinnej, jak też technologiczną i techniczną. Poznaje metody analizy ekonomicznej, zarządzania oraz zasady organizowania działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Ma opanowane dwa języki obce oraz ma zasób wiedzy humanistycznej z zakresu socjologii, etyki, historii wsi i rolnictwa. Te wszystkie umiejętności w połączeniu ze znajomością metodyki badań, wykorzystania systemów operacyjnych i obsługi baz danych umożliwiają podjęcie pracy nie tylko w rolnictwie, ale i w wielu innych działach gospodarki i administracji 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • agronomia
 • agrobiznes
 • agroturystyka
 • kształtowanie środowiska
 • rolnictwo ekologiczne

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • agronomia
 • agrobiznes
 • agroturystyka
 • rolnictwo ekologiczne

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • agronomia
 • agrobiznes
 • agroturystyka
 • kształtowanie środowiska

Studia drugiego stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • agronomia
 • agrobiznes
 • agroturystyka

Absolwenci rolnictwa mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rolnej
 • usługach rolniczych
 • doradztwie rolniczym
 • specjalistycznych gospodarstwach rolnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych
 • jednostkach naukowo-badawczych

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p.372
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Gośniak
tel./fax: +48 81 445 60 31

qmvrxnang.ntovbvam@hc.yhoyva.cy

http://www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce