• Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę z zakresu chemii, biologii, techniki czy fizyki.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Przyszły specjalista z tej dziedziny powinien posiadać zdolności organizacyjne, umiejętności porozumiewania się z ludźmi oraz umiejętność podejmowania trafnych i szybkich decyzji.
 • Jest to kierunek dla osób o zainteresowaniach przedmiotami z bloku nauk ścisłych.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • żywienie człowieka 

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • żywienie człowieka
 • przetwórstwo żywności 

Absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka, a dokładniej w:

 • różnych działach przemysłu spożywczego (mięsny, rybny, drobiarski, mleczarski, owocowo-warzywny, piekarniczy, cukrowniczy, cukierniczy, piwowarski, gastronomiczny)
 • chłodnictwie i przechowalnictwie żywności
 • placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • Urzędzie Celnym
 • hotelach na stanowiskach menadżerskich
 • zakładach żywienia zbiorowego, także na terenie szpitali, sanatoriów, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych i innych
 • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów
 • w dystrybucji i handlu żywnością
 • kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym

Dziekanat:
ul. Skromna 8, p. 17
20-704 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 wtorek-piątek

Kierownik dziekanatu:
dr inż. Urszula Bojarska-Wojciszko
tel.  +48 81 462 33 88
fax  +48 81 462 33 76
qmvrxnang.amo@hc.yhoyva.cy

http://www.foodscience.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce