• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo, zwane inaczej naukami o jakości towarów i usług, uważane jest za pomost pomiędzy ekonomią a procesami produkcyjnymi.

Studia na kierunku Towaroznawstwo mają charakter interdyscyplinarny, łączą nauki przyrodnicze z wiedzą prawniczo-ekonomiczną. Studia te kształcą specjalistów z zakresu organizacji, kształtowania i ochrony jakości produktów, usług, obrotu krajowego i międzynarodowego, w tym obsługi celnej. Absolwenci tego kierunku będą mogli podejmować pracę jako towaroznawcy, menedżerowie jakości szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w rolnictwie, na giełdach towarowych, w urzędach celnych i jednostkach kontroli. Są przygotowani do prac związanych ze standaryzacją i certyfikacją wyrobów oraz wprowadzaniem systemów zapewniania jakości.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Przyszły specjalista z tej dziedziny powinien przede wszystkim przejawiać zainteresowanie naukami ekonomicznymi, a także biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi.
 • Ważne są także zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, dokładność i sumienność.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • Zarządzanie Jakością Towarów Konsumpcyjnych
 • Obrót Towarowy i Obsługa Celna

Studia drugiego stopnia stacjonarne  i niestacjonarne
Specjalność:

 • Zarządzanie Jakością Towarów Konsumpcyjnych
 • Obrót Towarowy i Obsługa Celna
   

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako specjaliści:

 • kształtowania jakości towarów i usług,
 • kontroli jakości procesów technologicznych
 • jakości oraz ochrony środowiska.

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p.372
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Gośniak
tel./fax: +48 81 445 60 31

qmvrxnang.ntovbvam@hc.yhoyva.cy

http://www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce