• Wydział: Wydział Agrobioinżynierii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Najważniejsze są zainteresowania geograficzne i zamiłowanie do podróżowania.
 • Poza tym przydatne są: umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, dobra organizacja, a także kreatywność i komunikatywność.
 • Kandydat powienien mieć predyspozycje do nauki języków obcych.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • rekreacja i odnowa biologiczna
 • marketing i zarządzanie w turystyce

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:

 • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych;
 • gospodarstwach agroturystycznych;
 • ośrodkach doradztwa rolniczego;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • organizacjach społecznych;
 • fundacjach i stowarzyszeniach;
 • szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p.372
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Małgorzata Gośniak
tel./fax: +48 81 445 60 31

qmvrxnang.ntovbvam@hc.yhoyva.cy

http://www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce