• Wydział: Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Weterynaria

Na weterynarii nie ma specjalizacji. Zdobywa się ją po kilku latach praktykowania w zawodzie. Weterynaria to gałąź nauk medycznych zajmująca się chorobami zwierząt i ich profilaktyką, leczeniem, higieną, także ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi. Obejmuje m.in.: anatomię, biochemię, fizjologię, immunologię, mikrobiologię, patologię, higienę żywności.

Weterynarię można studiować na uczelniach publicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (wieczorowym), w systemie studiów jednolitych magisterskich (lekarskie).

Absolwenci weterynarii mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • klinikach i przychodniach dla zwierząt
 • ośrodkach badających produkty spożywcze
 • laboratoriach
 • firmach farmaceutycznych
 • wojewódzkich i powiatowych inspektoratach weterynaryjnych
 • ogrodach zoologicznych

Planowane jest otwarcie kierunku anglojęzycznego.

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p.
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
Kierownika dziekanatu:
mgr inż. Agata Rutkowska
tel. +48 81 445 66 61
fax: +48 81 445 60 06
qmvrx.jrg@hc.yhoyva.cy

http://www.weterynaria.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce