• Wydział: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Wychowanie fizyczne

Nowatorskie połączenie wiedzy o środowisku (w tym o zagrożeniach jakie niesie użytkownikom) z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wychowania fizycznego, zaowocuje nowym typem nauczyciela, instruktora i animatora WF. Pomysł wynika z troski społecznej o takie bezpieczne, sportowe i rekreacyjne użytkowanie środowiska, aby go nie niszczyć. Ten model kształcenia stworzy absolwenta o szerszej perspektywie zawodowej i zwiększy szanse jego pracy m.in. w sektorze administracji oraz zarządzania. Atutem Uniwersytetu jest możliwość podejmowania na miejscu drugiego kierunku studiów w ramach indywidualnego ich toku, co jeszcze bardziej poszerza perspektywę zawodową. Absolwent będzie potrafił zorganizować zajęcia aktywności fizycznej nie tylko w nowoczesnych obiektach sportowych, ale także w obiektach wiejskich oraz w warunkach plenerowych, przy ograniczonym dostępie do specjalistycznej infrastruktury sportowej. Specjalność jeździectwo i sporty wodne będzie dodatkową przepustką do środowisk elitarnych i może stać się „sposobem na życie”.

Wymagane przedmioty to: język obcy nowożytny (poziom podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 1,3 i 2,0) oraz jeden przedmiot do wyboru; biologia, chemia, matematyka, gografia, fizyka i astronomia, informatyka (poziom podstawowy i rozszerzony, przelicznik odpowiednio 2,0 i 4,0). Rezygnując ze wstępnych egzaminów sprawnościowych, stwarzamy obowiązek/szansę doskonalenia umiejętności sportowych na pierwszym roku studiów, a odpowiedni poziom studenci będą musieli wykazać po pierwszym roku/semestrze. Stwarza to dodatkowe szanse kandydatom. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Dynamiczne studia to jeden z najlepszych okresów życia, a także klucz do kariery zawodowej. Oferujemy solidne doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz kształtujemy umiejętności praktyczne do ich nauczania. Podstawą jest własny ośrodek jeździecki, ośrodek sportów wodnych, Centrum Sportowo Rekreacyjne (http://www.sport.up.lublin.pl/) oraz użytkowane na zasadzie porozumienia obiekty MOSIR Lublin (http://www.mosir.lublin.pl/obiekty). Połączenie dobrego rzemiosła WF z takimi sportami jak np. jeździectwo i żeglarstwo to przepustka do kręgów elitarnych. Dwa ideały dynamicznego piękna, żaglowiec pod pełnymi żaglami i koń w galopie czekają na naszych studentów. Dziś 70% ludzi nie pracuje w pierwotnie wyuczonym zawodzie. Nasze studia WF z szerokimi podstawami wiedzy przyrodniczej, wiedzy o środowisku i o zrównoważonym rozwoju społeczeństw, studia poparte aktywnością w organizacjach studenckich, klubach sportowych i doświadczeniem z wyjazdów zagranicznych, studia z możliwością realizowania drugiego kierunku w macierzystej Uczelni, to właśnie unikalna szansa na poszerzenie perspektyw kariery zawodowej.

Absolwent będzie przygotowany do pracy: w szkole podstawowej (8 klas; nauczyciel WF), w klubie sportowym (szczególnie UKS, SKS, i LZS) jako instruktor przygotowania kondycyjnego czy motorycznego lub wybranej dyscypliny sportowej, oraz jako specjalista organizacji kultury fizycznej (w tym na obszarach wiejskich), w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji (TKKF, MOSIR, itp.) i organizacjach non-profit. Przygotowanie z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zwiększy szanse pracy w sektorze administracji i zarządzania. Poza solidnymi podstawami do nauczania WF, specjalność jeździectwo i sporty wodne będzie dodatkową przepustką do środowisk elitarnych i może stać się „sposobem na życie”. Absolwent będzie mógł podejmować studia II stopnia, studia podyplomowe i uczestniczyć w studenckiej wymianie międzynarodowej. Atutem Uniwersytetu jest możliwość podejmowania drugiego kierunku studiów w ramach indywidualnego toku, co poszerza perspektywę zawodową.

Przewidziano ok. 70% zajęć praktycznych, w tym 3 m-ce praktyk (180 godz. praktyk pedagogicznych) oraz uczestnictwo w obozach. Uniwersytet dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym (http://www.sport.up.lublin.pl/), Ośrodkiem Sportów Wodnych oraz zapleczem dla sportu jeździeckiego. Umowy z władzami Miasta Lublin i MOSiR zapewnią studentom dostęp do najnowocześniejszej, otwartej w dwu ostatnich latach infrastruktury sportowej, takiej jak hale sportowe, pływalnia olimpijska 50m, stadiony, kryte lodowisko, itp. (http://www.mosir.lublin.pl/obiekty). Dostęp do kół naukowych i zespołów kulturowych Uniwersytetu oraz do sekcji sportowych AZS, wraz z systemem wymiany międzynarodowej, umożliwi rozwój osobisty będąc wspaniałą przygodą. Dostęp do klubów sportowych umożliwi kontakty ze sportem wysokokwalifikowanym.

Biologia i Ekologia, Fizyka i Biomechanika, Trening ogólnorozwojowy i fitness, Biochemia z elementami biochemii wysiłku, Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej, Pływanie użytkowe, Pływanie sportowe i ratownictwo wodne, Jeździectwo rekreacyjne, Jeździectwo sportowe i woltyżerka, Metodyka wychowania fizycznego, Metodyka atletyki terenowej, Psychologia.

Wydział Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin
tel. + 48 81 445 69 91
tel. +48 81 445 65 81
tel.+48 81 445 66 11
email: hefmhyn.cbynx@hc.yhoyva.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce