• Wydział: Wydział Inżynierii Produkcji
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne
 • Język: Polski

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji umożliwia studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny z umiejętnościami menedżerskimi z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich  i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem  inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych oraz   innych jednostkach gospodarczych,  administracyjnych, w  których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że:

 • Praca przyszłego specjalisty ds. zarządzania i inżynierii produkcji wymaga dużej odpowiedzialności. Ważna jest fachowość i rzetelność.
 • Inne niezbędne wymagania to: umiejętność logicznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji, współdziałania i dobrej komunikacji z innymi osobami.
 • Absolwent tego kierunku otrzymuje nie tylko solidne wykształcenie techniczne, ale również wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

Absolwenci zarządzania i inżynierii produkcji znajdują najczęściej zatrudnienie w:

 • szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym
 • zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego
 • hurtowniach materiałów, firmach doradczych i audytorskich
 • instytutach naukowo-badawczych
 • własnych firmach produkcyjno-handlowych

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p. 368
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Marianna Michałek
tel.   +48 81 445 68 06
fax.  +48 81 445 65 12 
qmvrxnang.jvc@hc.yhoyva.cy

http://www.wip.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce