• Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zielarstwo i terapie roślinne

Zielarstwo i terapie roślinne to pierwszy w Polsce kierunek omawiający zagadnienia dotyczące szeroko pojętego zielarstwa i ziołolecznictwa. Zielarstwo to dział wiedzy zajmujący się identyfikacją, hodowlą, uprawą, zbiorem i badaniem roślin mających zastosowanie w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce, dietetyce. Obejmuje także zagadnienia związane z przygotowaniem leczniczych surowców roślinnych pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz z uprawy, a także ich przetwórstwem i przechowywaniem. Proces uprawy, zbioru oraz przerobu roślin podporządkowany jest wykorzystaniu otrzymanego surowca w przemyśle farmaceutycznym perfumeryjno – kosmetycznym, spożywczym oraz w gospodarstwie domowym. 

Jak podkreśla prof. dr hab. Jan Dyduch, jeden z twórców kierunku: „W programie nauczania zamieszczono najważniejsze przedmioty z dziedziny zielarstwa i ziołolecznictwa, uwzględniając najnowsze trendy i osiągnięcia naukowe w tym zakresie. Zajęcia prowadzone są z użyciem specjalistycznej aparatury do laboratoryjnej oceny jakości surowców i preparatów roślinnych.

Kierunek przygotowuje do pracy w sektorze zielarskim. „Absolwent zdobywa wiedzę o roślinach zielarskich oraz ich podstawowych funkcjach życiowych, zna wymagania środowiskowe oraz zasady agrotechniki, zbioru i przerobu ziół, a także ma wiedzę z zakresu analityki laboratoryjnej, standaryzacji i oceny jakości surowców roślinnych, obrotu oraz sprzedaży ziół i preparatów ziołowych i wykorzystania wymienionych produktów w terapiach roślinnych.” – dodaje prof. Jan Dyduch.

Jednym z najważniejszych zagadnień w pozyskiwaniu surowców i preparatów ziołowych jest ich wysoka jakość, decydująca o powodzeniu prowadzonej terapii - wiąże się to z zapotrzebowaniem na profesjonalną kadrę doradców w zakresie pozyskiwania i przetwarzania surowców zielarskich.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

Dziekanat:
ul. Akademicka 13, p. 454
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik dziekanatu:
mgr inż. Anna Szczepanowska
tel./fax: +48 81 445 68 67
qmvrxnang.btebqavpml@hc.yhoyva.cy

http://www.ogrodniczy.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce