• Wydział: Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zootechnika

Zootechnika to nauka o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt. W zakres zootechniki wchodzą takie dziedziny, jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo czy mechanizacja i ekonomika produkcji zwierzęcej.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych
 • doradztwo i rozwój obszarów wiejskich
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt

Studia drugiego stopnia stacjonarne
Specjalność:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt
 • towaroznawstwo i przetwórstwo surowców zwierzęcych
 • produkcja i marketing pasz przemysłowych

Studia drugiego stopnia niestacjonarne
Specjalność:

 • hodowla i użytkowanie zwierząt

Absolwenci zootechniki znajdują najczęściej zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem
 • doradztwie rolniczym
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego
 • w gospodarstwach rolniczych

Dziekanat:
ul Akademicka 13, p. 353 do 356
20-950 Lublin

Godziny otwarcia:
11.00-14.00 (oprócz środy)

Kierownik Dziekanatu:
mgr inż. Urszula Polak
tel./fax: +48 81 445 66 11
qmvrxnang.oum@hc.yhoyva.cy

studia stacjonarne I stopnia:
mgr inż. Anna Demetraki - Paleolog
tel. +48 81 445 69 91
naan.cnyrbybt@hc.yhoyva.cy

studia stacjonarne II stopnia:
mgr inż. Monika Ciastek
tel. +48 81 445 65 81
zbavxn.erwznx@hc.yhoyva.cy

http://www.biologia.up.lublin.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce