Co nas wyróżnia?

 • Kształcimy na najwyższym poziomie
 • Kształcimy na potrzeby rynku pracy
 • Kształcimy z udziałem praktyków
 • Wdrożyliśmy modułową organizację studiów
 • Oferujemy płatne praktyki i staże – krajowe i zagraniczne
 • Kadra dydaktyczna przekazuje nowoczesną i praktyczną wiedzę w sposób dostępny
 • Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną (12 000 m2) oraz własnym domem studenta

Dlaczego warto studiować w WSEI

 • Stypendium rektorskie, socjalne, specjalne i kredyty, stypendia WSEI, stypendium Kanclerza WSEI oraz stypendia z Funduszu Stypendialnego Fundacji „OIC Poland” i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi pozwalają w pełni pokryć koszt studiów
 • Wysokie stypendia na kierunkach zamawianych
 • Płatne praktyki wakacyjne i staże absolwenckie (uzyskane wynagrodzenie wystarczy na pokrycie kosztów studiów)
 • Certyfikaty menadżerskie, językowe, informatyczne (Cisco Academy, Oracle Academy, Microsoft IT Academy)
 • Objęcie europejskim systemem transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS)
 • Treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
 • Dodatkowe, bezpłatne lektoraty z języka specjalistycznego i zajęcia w języku angielskim
 • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów I roku studiów stacjonarnych
 • Dogodny system opłat za czesne i bonifikaty rodzinne w czesnym
 • Obniżki czesnego na studia na drugim kierunku
 • Możliwość odpracowania czesnego w administracji Uczelni i realizowanych przez Uczelnię projektach
 • Własny dom studenta oraz możliwość korzystania z zakwaterowania w akademikach wszystkich uczelni lubelskich

Pobierz informator - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Sprawdź kierunki studiów.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
tel.: +48 81 749 17 77
e-mail: erxehgnpwn@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl

Pobierz informator WSEI
Wirtualny spacer po WSEI


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Administracja
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Ekonomia
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Finanse i rachunkowość
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Informatyka
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Logistyka
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Mechanika i budowa maszyn
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Pedagogika
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Pielęgniarstwo
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Psychologia
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Transport
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Zarządzanie
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Zdrowie publiczne
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Zdrowiu

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Compute Science
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Economics
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Logistics
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Management
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Ekonomii
 • Nursing
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Physical Therapy
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Transport
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce