Dlaczego WSEI:

1. Elastyczność- studia dostosowane do potrzeb studenta:

 • studiując możesz pracować zawodowo
 • pracując zawodowo możesz studiować podnosząc swoje kwalifikacje lub zyskując nowe
 • w trudnych sytuacjach życiowych indywidualna organizacja studiów

2. Międzynarodowość -możliwość zdobywania doświadczeń międzynarodowych:

 • wymiana międzynarodowa studentów
 • udział w międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych
 • studiowanie w środowisku studentów z różnych krajów

3. Prestiż - dotychczasowe osiągnięcia sprawiły, że:

 • Uczelnia jest doceniana przez niezależne instytucje w rankingach edukacyjnych
 • uzyskane certyfikaty potwierdzają przestrzegania wysokich standardów edukacyjnych

W roku akademickim 2017/2018 uruchomione zostaną również, w ramach projektów europejskich, bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców, prowadzone w całości w języku angielskim na kierunkach: pielęgniarstwo (I st.), zarządzanie (I st.), informatyka (I st.), ekonomia (II st.).

Rekrutacja krok po kroku

Sprawdź kierunki studiów.

Kontakt
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: +48 81 749 17 70
fax: +48 81 749 32 13
frxergnevng@jfrv.yhoyva.cy

Biura rekrutacji
Biuro Obsługi Studenta
ul. Projektowa 4, Lublin
Tel. +48 81 749 17 77
obf@jfrv.yhoyva.cy
erxehgnpwn@jfrv.yhoyva.cy

Dom Studenta
ul. Unicka 3, Lublin
tel. +48 508 245 780
ovheb.havpxn@jfrv.yhoyva.cy

Wirtualny spacer po WSEI


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Administracja
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Ekonomia
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Finanse i rachunkowość
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Informatyka
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Logistyka
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Mechanika i budowa maszyn
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Pedagogika
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Pielęgniarstwo
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Psychologia
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Transport
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Zarządzanie
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Compute Science
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Economics
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Logistics
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Management
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Nursing
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Physical Therapy
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Transport
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
  Wydział Transportu i Informatyki

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce