WYŻSZA SZKOŁA EKONOMI I INNOWACJI W LUBLINIE została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. WSEI wpisana jest do rejestru MNiSW wyższych szkół zawodowych pod nr 57. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", której misją jest zapobieganie bezrobociu i promowanie rozwoju gospodarczego poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych.

Uczelnia znana jest z innowacyjnej oferty dydaktycznej i praktycznego podejścia do umiejętności nabywanych przez studenta. Uczelnia od lat realizuje programy kształcenia o profilu praktycznym, przygotowujące absolwenta do wejścia na współczesny rynek pracy. Student może indywidualnie kształtować swoją ścieżkę edukacyjną, gdyż studia w WSEI odbiegają od tradycyjnych form studiów akademickich. Uczelnia angażuje się również w szereg projektów, mających bezpośredni wpływ na poziom kształcenia, dzięki czemu absolwenci WSEI bez problemu odnajdują swoje miejsce na rynku pracy.
WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Pielęgniarstwo oraz Pedagogika specjalna, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Studenci mają do wyboru łącznie 55 atrakcyjnych specjalności.
Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, uczelnia prowadzi pięć kierunków studiów w języku angielskim: Ekonomia II-ego stopnia, Zarządzanie, Informatyka, Pielęgniarstwo i Logistyka – studia I stopnia, na których studiuje ponad 250 osób z 25 krajów świata.

WSEI zamiast tradycyjnych przedmiotów wybiera moduły. Każdy moduł to połączenie kilku dotychczasowych przedmiotów. Wiedzę teoretyczną ograniczamy do niezbędnego minimum, co zmniejsza liczbę zaliczeń i egzaminów a pozwala skupić się na zdobyciu odpowiednich umiejętności w przyszłej pracy zawodowej.
Mocną stroną działalności Uczelni są projekty finansowane ze środków europejskich. W bieżącym roku akademickim Uczelnia otrzymała również dofinansowanie z NCBIR na 4 kierunki studiów realizowane w systemie dualnym (studia dualne realizowane s w bezpośredniej współpracy z pracodawcami). Są to kierunki: Administracja, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz Informatyka.

Uczelnia w swej działalności kieruje się przede wszystkim oczekiwaniami przyszłości, kreowanymi przez nowoczesne technologie i przełomowe zmiany w biznesie, czego dowodzi fakt, że Uczelnia tworzy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, mające służyć jako środek do poprawy jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Dzięki Centrum Symulacji, przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze za pomocą nauki na symulatorach będą uczyć się jak reagować na sytuacje zagrożenia życia pacjenta, Wykładowca natomiast będzie mógł wywołać w fantomie określone objawy np. padaczki czy zatrzymania akcji serca, zmuszając pielęgniarkę do podjęcia odpowiedniej akcji. Pozwoli to na lepsze i szybsze przygotowanie studentów do podobnych sytuacji w praktyce.
Wysoki poziom kształcenia w WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Uzyskane certyfikaty potwierdzają uznanie dla uczelni, jako jednostki gwarantującej najwyższy standard edukacyjny, która aktywnie wspierają zarówno studentów, jak i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. W roku akademickim 2019/2020 WSEI znalazła się wśród 10 najczęściej wybieranych uczelni niepublicznych w Polsce.

WYDZIAŁY:
1.    Wydział Nauk o Człowieku
•    Pielęgniarstwo I° (S) – profil praktyczny
•    Pielęgniarstwo II° (S) -
•    Pedagogika I° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Pedagogika II° (S, Ns) – profil ogólno-akademicki
•    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite 5-letnie mgr. (S, Ns) – profil praktyczny
•    Psychologia I° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Psychologia II° (S, Ns) – profil ogólno-akademicki
•    Psychologia jednolite 5-letnie mgr. (S, Ns) – profil ogólno-akademicki

2.    Wydział Administracji i Nauk Społecznych
•    Administracja I° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Administracja II (S, Ns) – profil ogólno-akademicki
•    Rachunkowość i finanse I° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Bezpieczeństwo wewnętrzne I° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Ekonomia I° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Ekonomia  II° (S, Ns) – profil ogólno-akademicki
•    Zarządzanie I° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Zarządzanie II° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Logistyka I° (S, Ns) – profil praktyczny

3.    Wydział Transportu i Informatyki
•    Transport I°(S, Ns) – profil praktyczny
•    Transport II°(S, Ns) – profil ogólno-akademicki
•    Informatyka I° (S, Ns) – profil praktyczny
•    Informatyka* II° (S, Ns) – profil praktyczny

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia. Szczegółowe informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni znajdują się na stronie www.wsei.lublin.plrekrutacja.wsei.lublin.pl.

Sprawdź kierunki studiów.

Kontakt
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: +48 81 749 17 70
fax: +48 81 749 32 13
frxergnevng@jfrv.yhoyva.cy

Biura rekrutacji
Biuro Obsługi Studenta
ul. Projektowa 4, Lublin
Tel. +48 81 749 17 77
obf@jfrv.yhoyva.cy
erxehgnpwn@jfrv.yhoyva.cy

Dom Studenta
ul. Unicka 3, Lublin
tel. +48 508 245 780
ovheb.havpxn@jfrv.yhoyva.cy

Wirtualny spacer po WSEI


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Administracja
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Ekonomia
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Finanse i rachunkowość
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Informatyka
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Logistyka
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Mechatronika
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Pedagogika
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Pielęgniarstwo
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Psychologia
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Nauk o Człowieku
 • Transport
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Zarządzanie
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Compute Science
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Transportu i Informatyki
 • Economics
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Logistics
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Management
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 • Nursing
  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
  Wydział Nauk o Człowieku

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce