• Wydział: Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  II stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Economics

Advantages of the course

 • flexible learning path and individual approach to the student allow you to combine studies with professional work and family life
 • study programme is designed with the involvement of employers
 • classes are conducted mainly by practitioners with a tremendous professional experience
 • activating methods of learning such as exercises, workshops with practitioners, individual and group projects
 • possibility to log in e-learning platform anytime and anywhere
 • chances to study abroad in a frame of Erasmus Programme
 • cooperation between the University and companies that recruit employees for positions in Poland and abroad
 • professional practice in well-established companies, incl. PEKAO FAKTORING SP. Z O.O., Nagel Polska Sp. z o.o., Lubelski Wholesale Market SA, Stokrotka SA., the Statistical Office in Lublin, „HERBAPOL – LUBLIN” SA, WIKANA SA, Poczta Polska SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, The National Chamber of Statutory Auditors in Lublin

 Specialities:

 • Enterprise economics
 • Economic analysis and accounting

Interesting topics discussed during the studies

 • Main integration associations and their evolution
 • The role and tasks of participatory and social budgeting
 • The problem of social stratification in the world and in Poland
 • The economic future of the world in social aspect – the refugee issue
 • Economic crises
 • Uncertainty and risk in economic activities
 • Ultimate principles, models and qualitative indicators of economic phenomenon forecasting
 • Informational tools in the prediction of economic phenomena and parameters
 • Financial tools
 • Business valuation

Economics graduate – career prospects

 • team sales manager
 • client service manager
 • own business manager
 • financial analyst
 • sales representative
 • sales manager
 • customer service adviser in financial institutions
 • internet transaction broker
 • virtual banks or logistics centres employee
 • inspector at economic and financial services

Contact
University of Economics and Innovation
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Fax: 81 749-32-13
frxergnevng@jfrv.yhoyva.cy
Recruitment

Dean's office
ul. Projektowa 4
Room 216
Phone: 81 749 32 39
fghqlratyvfu@jfrv.yhoyva.cy

Contact Person:
Elżbieta Kowalska - Dzieciuch M.A.
International Recruitment Specialist
Phone: +48 81 749 32 39
E-mail: fghqlratyvfu@rvh.rqh.cy

Office hours:
Monday – Friday 8 a.m. – 4 p.m.


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce