• Wydział: Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Angielski

Logistics

Advantages of the course

 • knowledge gaining and becoming a logistics engineer provide a chance to get a job on various positions in many companies, especially in logistic sector
 • practical studies, permanent contact with professionals in logistic branch
 • engineering studies
 • good employment prospects due to the development of the logistic sector
 • cooperation with representatives of logistic companies in a frame of study programme project
 • professional internship in well-established companies, incl. Nagel Polska LLC, „SPECJAŁ”  LLC, Lubelski Wholesale Market SA, Stokrotka SA, Schenker LLC
 • modular flexible form of studies
 • advanced logistic laboratories equipped with appropriate software facilities to simulate the logistic issues and with enterprise management support systems
 • access to e-learning platform anytime and anywhere
 • chances to study abroad in a frame of Erasmus Programme

Specialities

 • Logistic systems engineering
 • Enterprise logistics management
 • Trade and distribution logistics

Interesting topics discussed during the studies

 • Quality in logistic systems
 • Eco-innovations in logistics
 • Urban and regional logistic management
 • Telematics
 • Freight management
 • Logistic infrastructure
 • Innovations in the field of materials technologies, packaging and storage of goods
 • Ecological aspects of European Union transport policy
 • Logistics of domestic waste recycling
 • Logistic supply chain
 • Cost optimization in warehouse
 • Information systems used in warehouses
 • IT systems used in logistics, distribution and trade
 • Modern identification systems in logistics, distribution and trade
 • Relations between logistics and marketing
 • Customer service in Logistic Supply Chain
 • Telecommunications services in distribution and trade logistics
 • Returnable packaging management
 • Logistic centres and their importance in Logistic Supply Chain
 • Costs management

Contact
University of Economics and Innovation
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Fax: 81 749-32-13
frxergnevng@jfrv.yhoyva.cy
Recruitment

Dean's office
ul. Projektowa 4
Room 216
Phone: 81 749 32 39
fghqlratyvfu@jfrv.yhoyva.cy

Contact Person:
Elżbieta Kowalska - Dzieciuch M.A.
International Recruitment Specialist
Phone: +48 81 749 32 39
E-mail: fghqlratyvfu@rvh.rqh.cy

Office hours:
Monday – Friday 8 a.m. – 4 p.m.


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce