• Wydział: Wydział Administracji i Ekonomii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Angielski

Management

Advantages of the course

 • practical studies and programme designed in a cooperation with business partners
 • improvement of practical skills based on such games as: Decision-making simulation game, Chilli Web and other simulation tools of business processes
 • cooperation with directors and specialists who share their professional experience during workshop classes
 • possibility to develop specific procedures and tools for practical application in organizations in a frame of degree thesis work
 • 3-month professional practice within business partners of the management studies
 • possibility of international exchange and studying abroad in a frame of Erasmus Programme
 • access to e-learning platform anytime and anywhere
 • studies provide chances to improve competence in the field of own business management

Specialities

 • Business management
 • Human resource management

Contact
University of Economics and Innovation
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Fax: 81 749-32-13
frxergnevng@jfrv.yhoyva.cy
Recruitment

Dean's office
ul. Projektowa 4
Room 216
Phone: 81 749 32 39
fghqlratyvfu@jfrv.yhoyva.cy

Contact Person:
Elżbieta Kowalska - Dzieciuch M.A.
International Recruitment Specialist
Phone: +48 81 749 32 39
E-mail: fghqlratyvfu@rvh.rqh.cy

Office hours:
Monday – Friday 8 a.m. – 4 p.m.


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce