• Wydział: Wydział Transportu i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Mechanika i budowa maszyn

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Diagnostyka samochodowa
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
 • Programista-operator centrów obróbkowych CNC

Absolwenci Mechaniki i budowy maszyn mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • firmach technologicznych,
 • zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego,
 • hurtowniach materiałów, firmach doradczych i audytorskich,
 • instytucjach naukowo-badwaczych.

Wydział Transportu i Informatyki
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Joanna Sidor-Walczak
tel. +48 81 749 32 43
wbnaan.fvqbe@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce