• Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Pedagogika

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
 • Pedagogika szkolna i opiekuńcza

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją
 • Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Absolwenci Pedagogiki (w zależności od specja­lizacji) są zatrudniani m.in. jako:

 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, fundacji czy stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm,
 • specjaliści ds. personalnych,
 • nauczyciele,
 • terapeuci,
 • kuratorzy społeczni, sądowi,
 • pedagodzy w policji, wojsku, w zakładach karnych,
 • eksperci w poradniach rodzinnych.

Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Małgorzata Gonet
tel. +48 81 749 32 12
znytbemgn.tbarg@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce