• Wydział: Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne, Jednolite stacjonarne, Jednolite niestacjonarne
 • Język: Polski

Psychologia

Specjalności dofinansowane są ze środków EFS do wysokości 30% czesnego przez czas trwania studiów rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018.

Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w wielu branżach, co daje dyplomowanemu psychologowi wiele możliwości rozwojowych.

Absolwent studiów licencjackich ma wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną
Specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w promocji zdrowia

Absolwent studiów magisterskich uzupełniających ma wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną
Specjalności:

 • psychologia organizacji i zarządzania
 • psychologia sądowa i penitencjarna
 • psychologia społeczna
 • psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna

Studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne
Specjalności :

 • psychologia organizacji i zarządzania
 • psychologia sądowa i penitencjarna
 • psychologia społeczna
 • psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna

Absolwent Psychologii w zależności od posiadanej specjalizacji znajduje zatrudnienie m.in w :

 • firmach szkoleniowych,
 • działach personalnych firm,
 • szpitalach, klinikach,
 • szkołach,
 • firmach konsultingowych,
 • ośrodkach terapeutycznych,
 • mediach.

Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Małgorzata Gonet
tel. +48 81 749 32 12
znytbemgn.tbarg@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce