• Wydział: Wydział Transportu i Informatyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Transport

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne (inżynierskie)
Specjalność:

 • Organizacja i logistyka transportu
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Organizacja transportu kolejowego

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

Absolwenci Transportu znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • zakładach eksploatujących pojazdy,
 • bazach transportowych przedsiębiorstw,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • biurach projektujących systemy transportowe.

Wydział Transportu i Informatyki
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Joanna Sidor-Walczak
tel. +48 81 749 32 43
wbnaan.fvqbe@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce