• Wydział: Wydział Ekonomii i Logistyki
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Zarządzanie

Program studiów na kierunku "Zarządzanie" jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach na terenie całej Europy.

Przez pierwsze 2 semestry program kształcenia na kierunku jest wspólny dla wszystkich specjalności, co daje możliwość dokonania wyboru kierunku kształcenia odpowiadającego indywidualnym zainteresowaniom studenta po 1. roku nauki.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie ochroną zdrowia
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie nieruchomościami sportowo-rekreacyjnymi

Absolwenci Zarządzania znajdują zatrudnienie jako kierownicy i menadżerowie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • biznesie,
 • bankach,
 • jednostkach administracji.

Wydział Ekonomii i Logistyki
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek: 10.00-14.00
piątek-niedzieła: 8.30-15.00
Kierownik dziekanatu:
mgr Sylwia Skrzypek-Ahmed
tel. +48 81 749 32 11
flyjvn.fxemlcrx-nuzrq@jfrv.yhoyva.cy
www.wsei.lublin.pl


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce