Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie została utworzona 31 stycznia 2001 r. i wpisana w Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 197. W bieżącym roku akademickim prowadzi nabór na Wydziale Nauk Społecznych i Nauk Medycznych na studia I stopnia (licencjackie) na kierunkach studiów:

 • Socjologia
 • Praca socjalna
 • Taniec
 • Kosmetologia
 • Dietetyka
 • Ratownictwo medyczne
 • Techniki dentystyczne

Dewiza WSNS to:
Prawda - Dobro - Praca

Służba Prawdzie, bo Prawda to życie i największe Dobro, jakie może posiąść człowiek.
Istotą Dobra jest to, że musi być przekazywane drugiemu człowiekowi.
Dobro możemy przekazywać przez Pracę.

Intencją władz i współpracowników Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie oraz jej kadry dydaktycznej jest działanie zgodnie z misją Uczelni, przekazywanie swoim studentom tych wartości, pamiętając, że czas studiów, to szczególny okres w życiu człowieka podlegający należnym mu prawom. 

Misja Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie 

GALERIA ZDJĘĆ

LIST REKTORA WSNS do Młodzieży

Sprawdź kierunki studiów.

Dziekanat:

ul. Zamojska 47
20-102 Lublin

Godziny otwarcia:

poniedziałek - czwartek 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 18.00
sobota 8.00 – 14.00
 

Kontakt:
tel. 81 531 85 56
e-mail: qmvrxnang@jfaf.yhoyva.cy
e-mail: vasb@jfaf.yhoyva.cy

http://www.wsns.lublin.pl


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Dietetyka
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Kosmetologia
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Pielęgniarstwo
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Praca socjalna
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Psychologia
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Ratownictwo medyczne
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Socjologia
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Taniec
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Techniki dentystyczne
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Zarządzanie
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
  Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Przykro nam, ale nie możemy znaleźć kierunku studiów, który pasowałby do Twojego wyboru.


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce