• Wydział: Wydzial Nauk Społecznych i Nauk Medycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Psychologia

Psychologia jest nauką, która pozwala poznać mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Pomaga poznać naturę człowieka oraz zrozumieć jego postępowanie w różnych sytuacjach życiowych. Bada wpływ emocji i motywacji na ludzkie działania, rozwój osobowości i temperamentu, a także różnice indywidualne i relacje międzyludzkie, a przede wszystkim dostarcza narzędzi rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy czy społeczeństwa.

Specjalności:

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia rozwoju osobistego

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz

Zdobędziesz wiedzę o:

 • mechanizmach zachowań człowieka, zasadach i narzędziach ich pomiaru,
 • metodach badawczych stosowanych w psychologii oraz sposobów interpretowania ich wyników,
 • przebiegu procesów poznawczych oraz procesach związanych z powstawaniem emocji w różnych fazach życia człowieka,
 • znaczeniu emocji, motywacji i stresu w funkcjonowaniu człowieka,
 • koncepcji osobowości, w podstawowym zakresie, zjawiskach i procesach psychicznych zachodzące w różnych okresach życia człowieka,
 • modelach i technikach diagnozy i pomocy psychologicznej stosowanych w poszczególnych okresach życia człowieka,
 • roli, znaczeniu oraz zasadach prowadzenia treningów rozwoju osobistego, w tym rozwijających twórcze myślenie,
 • o wspomaganiu rozwoju własnego, grupy, rodziny, wpływie czynników środowiskowych na rozwój psychiczny człowieka,
 • o mechanizmach uzależnień, technikach i metodach wywierania wpływu na innych,
 • o metodach i technikach wspomagających rozwój zawodowy, wiedzę o mechanizmach podejmowania decyzji,

Zdobędziesz umiejętności i będziesz potrafił:

 • prawidłowo przygotować prosty harmonogram badań oraz zinterpretować ich wyniki w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną,
 • zinterpretować dane psychologiczne, proste związki pomiędzy stanem fizycznym człowieka, a jego zachowaniami,
 • rozpoznawać podstawowe objawy zaburzeń psychicznych,
 • analizować zachowania człowieka pod kątem koncepcji osobowości, a także efektywności poszczególnych technik motywacyjnych,
 • porównywać wybrane koncepcje psychologiczne,
 • wyjaśnić przyczyny i skutki uzależnień i stresu,
 • prawidłowo komunikować się, prowadzić proces negocjacyjny,
 • analizować funkcjonowanie organizacji i wskazywać problemy w niej występujące,
 • stosować metody prowadzenia szkoleń,
 • identyfikować sytuacje nietypowe i trudne występujące w poszczególnych okresach życia człowieka,
 • stosować poznane techniki kreatywnego myślenia i działania,
 • dostrzec stosowanie technik manipulacji i zastosować adekwatne środki zaradcze.

Dziekanat 
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin

Godziny otwarcia:
poniedziałek - czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 18:00
sobota 8:00 - 16:00

Kontakt:
tel. +48 81 531 85 56
E-mail: qmvrxnang@jfaf.yhoyva.cy
E-mail: vasb@jfaf.yhoyva.cy

www.wsns.lublin.pl

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

LIST REKTORA WSNS do Młodzieży


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce