• Nowoczesny kompleks dydaktyczny, wygodny dojazd, parkingi, wi-fi, biblioteka, 2 barki, pełny monitoring Uczelni
 • Możliwość zakwaterowania w partnerskich domach studenckich
 • Możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu w nowoczesnych klimatyzowanych laboratoriach komputerowych
 • Specjalistyczne wyposażenie pracowni, laboratorium Transportu – hamownia, pracownia Gospodarki przestrzennej
 • WSPA jako jedyna uczelnia prywatna w ciągu ostatnich 2 lat otrzymała najwięcej środków z Funduszu Szkoleniowo- Stypendialnego – kwotę ponad 3 mln złotych
 • Możliwość udziału w realizowanych projektach unijnych: „Era inżyniera”, „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej”
 • Oprogramowanie Windows XP lub Linux (różne dystrybucje) oraz Windows 7, uczestnictwo w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)
 • Przystosowanie zaplecza do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Nowoczesne wyposażenie biblioteki – komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabo widzących, multilektor, monitor, drukarka brajlowska, powiększona klawiatura oraz odwrócona powiększona myszka komputerowa (trackball) polecane dla osób słabowidzących oraz przy niedowładzie kończyn górnych
 • Praktyki studenckie w kraju i za granicą, płatne staże
 • WSPA jako jedyna uczelnia prywatna w ciągu ostatnich 2 lat otrzymała najwięcej środków z Funduszu Szkoleniowo- Stypendialnego – kwotę ponad 3 mln złotych
 • Udział w szkoleniach w ramach Erasmusa
 • Pomoc materialna z ramienia funduszu stypendialnego – stypendia mogą pokryć nawet 80% kosztów utrzymania podczas studiów
 • Zniżki i promocje dla każdego studenta i absolwenta
 • Możliwość udziału w realizowanych projektach unijnych: „Era inżyniera”, „Inżynier przestrzeni zurbanizowanej”
 • Partnerskie relacje z wykładowcami
 • Przyjazne podejście do studenta
 • Wyrównawczy kurs języka polskiego dla obcokrajowców w ramach studiów
 • Sprawna i profesjonalna obsługa
 • Każdy student ma przydzielonego osobistego opiekuna z ramienia Dziekanatu

Witrualny spacer po WSPA

Sprawdź kierunki studiów.

Rekrutacja
studia I i II stopnia (pokój 112)
tel. +48 81 452 94 73
e-mail: erxehgnpwn@jfcn.cy
Rekrutacja
studia podyplomowe
 (pokój 215)
tel. +48 81 452 94 74
e-mail: fcq@jfcn.cy
Stypendia (pokój 313)
tel. +48 81 452 94 36
e-mail: fglcraqvn@jfcn.cy
Praktyki (pokój 115)
tel. +48 81 45 29 444
e-mail: cenxglxv@jfcn.cy
Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych (pokój 112)
tel. +48 81 452 94 95
e-mail: qmvrxnang@jfcn.cy
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych (pokój 112)
tel. +48 81 452 94 48
e-mail: qmvrxnang@jfcn.cy
Biuro Obsługi Studiów Wyższych (pokój 315)
tel. +48 81 452 94 12
e-mail: qlqnxglxn@jfcn.cy
Centrum Kształcenia Podyplomowego (pokój 215)
tel.  +48 81 452 94 74
e-mail: fcq@jfcn.cy
Rektorat - Biuro Rektora i Kanclerza WSPA (pokój 301)
tel. +48 81 452 94 10
fax +48 81 452 94 13
e-mail: erxgbeng@jfcn.cy
Biblioteka (pokój 006)
tel. +48 81 452 94 83
e-mail: ovoyvbgrxn@jfcn.cy
Księgowość (pokój 312)
tel. +48 81 452 95 10
e-mail: xfvrtbjbfp@jfcn.cy
Dział Rozliczeń finansowych ze studentami (pokój 313)
tel. +48 81 452 94 18
e-mail: ebmyvpmravn@jfcn.cy
Dział Płac (pokój 310 a)
tel. +48 81 452 94 19
e-mail: cynpr@jfcn.cy
Dział współpracy międzynarodowej (pokój 310)
tel. +48 81 452 94 68
e-mail: ovheb.xnevre@jfcn.cy
Marketing i promocja (pokój 310)
tel. +48 81 452 94 87
e-mail: znexrgvat@jfcn.cy
Centrum Projektów (pokój 309)
tel. +48 81 452 94 15
e-mail: cebwrxgl@jfcn.cy
Centrum Studiów Anglojęzycznych (pokój 108)
tel. +48 81 452 94 71
Centrum Rozwoju Kompetencji (Szkoła Językowa, kursy, szkolenia, praktyki)
(pokój 115)
tel. +48 81 452 94 44
fmxbyravn@jfcn.cy
Administracja (pokój 312A)
tel. +48 81 452 94 70
e-mail: nqzvavfgenpwn@jfcn.cy
Portiernia (hol główny)
tel. +48 81 452 94 89
Dział IT (pokój 212)
tel. +48 81 452 94 14

Strona uczelni:

http://www.wspa.pl/


Sprawdź kierunki studiów

zwińrozwiń

Wybierz język studiów:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Administracja
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Architektura
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Finanse i rachunkowość
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Gospodarka przestrzenna
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Informatyka
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Socjologia
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Stosunki międzynarodowe
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Transport
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Zarządzanie
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia publiczna - uczelnia utworzona przez państwo reprezentowana przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uczelnia niepubliczna - uczelnia utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędąca państwową ani samorządową osobą prawną.

 •  
 •  
 •  
 •  

Wyniki wyszukiwania

 • Administration
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Architecture
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Computer Science
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Finance and Accounting
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • International Relations
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Journalism and Social Communication
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Management
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Sociology
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Sociology
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Spatial Management
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych
 • Transport
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
  Wydział Nauk Technicznych

Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce