• Wydział: Wydział Nauk Technicznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia niestacjonarne, I stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Administration

As a graduate of Administration, you will have knowledge and ability of its practical use in social sciences, especially the fundamentals of: politics, administration and management, law. The studies provide an opportunity to simultaneously acquire knowledge, develop skills and gather experience – on the basis of student internships (also abroad), courses and training. We offer full-time and part time studies.

Part-time and full-time undergraduate programs
Fields of specialization:

 • Business Administration
 • Public Administration
 • Public Procurement

We will prepare you for work in:

 • central government administration – a Province Office,
 • local government administration – a Tax Office, Tax Chamber, County Office or District Office,
 • European Union institutions,
 • production and service companies,
 • organizations, foundations and associations,
 • educational institutions,
 • mass media,
 • insurance companies.

It is worth studying Administration at our College! Advantages of the programme:

 • Professional teaching staff with both academic and practical experience.
 • Modern teaching methods facilitating personal development during the studies.
 • Possibility of consulting a career counsellor free of charge.
 • Practical education.
 • Student internships in prestigious institutions at home and abroad!
 • Possibility of participating in the Erasmus programme.
 • Possibility of taking part in free training courses confirmed by a certificate, organized in the College.
 • Visits to administration institutions.
 • High scholarships already from the first year of studies.

Address
WSPA Lublin
Bursaki 12, 20-150 Lublin, 
Poland
tel. +48 81 452 94 65
nqzvffvbaf@jfcn.cy

Open from Monday to Friday
from 7.30 a.m. until 3.30 p.m.

International admissions

Anna Wlazły
Coordinator for Programs in English
(room 107 A)
phone +48 81 452 94 65
mail: nqzvffvbaf@jfcn.cy
Skype: WSPAInternational

Dean’s Office. Faculty of Economic and Technical Sciences 
(room 112)
phone +48 81 452 94 95
e-mail: qmvrxnang@jfcn.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce