• Wydział: Wydział Nauk Technicznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia niestacjonarne, I stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Finance and Accounting

As a graduate of Finance and Accounting, you will have knowledge of operational mechanisms of financial markets, enterprises, banks and other organizations. You will develop skills of predicting and analysing the economic phenomena occurring in enterprises and on the surrounding market. The qualifications acquired will enable you to efficiently solve problems of accounting and finance management and to run appropriate departments of business organizations. We offer full-time and part time studies.

Part-time and full-time undergraduate programs
Fields of specialization:

 • Finance and Banking
 • Corporate Accounting and Finance
 • Public Procurement

We will prepare you for work in:

 • tax consultancy,
 • accounting,
 • trade,
 • banking,
 • audit companies,
 • financial and economic consulting agencies,
 • tax offices, tax chambers and local government institutions,
 • accounting offices and consulting companies.

It is worth studying Finance and Accounting at our College! Advantages of the programme:

 • Professional teaching staff with both academic and practical experience.
 • The study programme teaches how to independently design financial projects and accounting systems and how to manage finance of business organizations!
 • The study programme offers foreign language education at B2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages! The programme teaches specialist language skills in finance, banking and accounting!
 • Possibility of participating in the series of training courses organized by WSPA on the following subjects:
 • Series 1: “Bright future with WSPA” (“Competences, communication, self-presentation on the labour market”!; “Personal development, career, labour market”!; “How to increase your value on the labour market”).
 • Series 2: “ABC of Small Business”.
 • Series 3: “Project: Manager”.
 • Education adapted to the National Qualifications Framework!
 • Possibility of participating in the Erasmus programme!

Address
WSPA Lublin
Bursaki 12, 20-150 Lublin, 
Poland
tel. +48 81 452 94 65
nqzvffvbaf@jfcn.cy

Open from Monday to Friday
from 7.30 a.m. until 3.30 p.m.

International admissions

Anna Wlazły
Coordinator for Programs in English
(room 107 A)
phone +48 81 452 94 65
mail: nqzvffvbaf@jfcn.cy
Skype: WSPAInternational

Dean’s Office. Faculty of Economic and Technical Sciences 
(room 112)
phone +48 81 452 94 95
e-mail: qmvrxnang@jfcn.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce